*Gadyet sa probinsya nalilibong na
Dai makapili kisay maiba
Kun sisay kaulay ratak sa kontra
Ta gusto makua gabos saiya

Igwa nin komiks bako sa publiko
An sirkulo para sa pulitiko
Tira sa surat sa dai magtao
Pati FB dagos hurameltado

Sa delihensya nakua an awto
Maski dai nabakal komiks na yelo
An agom na kaswal sa kapitolyo
Grabeng paghinguha makua an luho

Ata na baya sobrang delihensya
Kaya maski kisay minaiba na
Kaya huto na nagkahepa baga
Inda kun sisay an nadilaman nya?

Gadyet: sosyal na termino para sa
Gadyang Syet(patabi sa mga nagakaon…)

Nakauyam an Smart na nakapangol
Kaparehas kan Globe na nakangunol
Sa tahaw nin apod bigla napuputol
Ini serbisyo bako talagang toltol

Sa ibong na lado ubos permi load mo
Paggamit nin celfon dapat kalkulado
Sa signal nin internet mo na rabyado
Daing paglaum solamenteng serbisyo

Kun emerhensiya magdalagan ka na
Dai maglaum na masignalan ka pa
Tibaad sa pag-apod maagahan ka
Toog na an pasyente bago madara

Napusak ko na pati ining celfon ko
Sa pagtubod ini baga depektibo
Alagad sa pagbakal nin tinukal ko
Parehas an resulta palpak an Telco

Nagbisita sa isla si VP Binay

Sa imbitasyon nin mga kagurubay
Ansabe para man kay Nanay, kay Tatay
Duda kan iba mas maray an naamay

Sa okasyon halata na an pigtoyo
Lataw an hagad target saindong boto
Ta anupaman hagad na suporta nyo?
Kun bako para sa masunod na Mayo?

Alagad halata may piglikayan s’ya
Mga kahaputan lalo anomalya
Mga kayamanan kun pano nakua
Sigurado bako man sa Yamasita

Sa kababanwa ko bahala na kamo
Mag-ugid kun ano talaga an isyu
Maganoy ka kan sikat na pulitiko
O dangudon agrangay nin kunsensya mo

Kuminalat an milagro bago an kuwaresma
Ta bominotwa an alegasyon sa payola
Na ikinabigla kan sabi nakalista
Kaya mga suspetsado kinompronta na

Dati balewala ta hale sa tsismoso
Mga istoryang hale daa sa imbento
Patubodon sana an kadaklan na tawo
Ilegal na sugal paghuna protektado

Ngunyan na presente may naalarma na
Ta nadadawit na an pangaran ni lola
Damay an imahe na iningatan niya
Kaya suminakat duman sa itaas na

Ansabe dakula an dohol na payola
May nagreresibe daa soro-semana
Alagad an kahapotan kun napasaen na?
Ansabe tinabag na nin taga-daraga!

(Kaya kanta nin Beat-less)
There will be no answer letter B…

An iba padagos nababatikos
Huli sa aksyong madali matapos
Ginibong aga, hapon nakaraos
Garu minagic na hihukos-pukos

An sarong ordinasa may proseso
Kaipo nin pag-adal nin talento
Dapat sa pangangaipo nin tawo
Ini maipapasa kan konseho

Pag napasa maagi nin rebisa
Iisihon kun ini may nabalga
Kun an mga rekisitos kulang pa
Kun sa hiling tama pasado na

Alagad ano ining ginibo uya
Matapos napasa sa pagrebisa
Apurado baya, tulos naimplimenta
Impormasyon sa tawo nalingwan na